คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2566
758 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2566
614 KB

ประจำปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2565
381 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2565
877 KB

ประจำปี 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2564
4.21 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2564
404 KB

ประจำปี 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2563
825 KB

ประจำปี 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2562
251 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2562
247 KB

ประจำปี 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2561
501 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2561
2.38 MB

ประจำปี 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2560
1.43 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2560
1.08 MB

ประจำปี 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน งวดปี 2559
1.41 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน 1H/2559
254 KB 

ประจำปี 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2558
996 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2558
1.08 MB 

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2558
1.19 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558
1.03 MB 

ประจำปี 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2557
618 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2557
1.06 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2557
1.31 MB 

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2557
1.10 MB

ประจำปี 2556

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2556
1.14 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2556
1009 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2556
1.02 MB 

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2556
963 KB

ประจำปี 2555

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2555
1.05 MB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2555
760 KB 

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2555
769 KB 

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2555
686 KB

ประจำปี 2554

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2554
726 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2554
258 KB

คำอธิบายและวิเคราะห์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2554
500 KB