บุคคล

บุคคล

สำนักจัดหากลุ่ม

purchasing@ssi-steel.com

สายงานการขายและการตลาด

  salesmarketing@ssi-steel.com

สำนักกฎหมายกลุ่ม

 glo@ssi-steel.com

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  hr@ssi-steel.com

สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม

  pr@ssi-steel.com

สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

  ir@ssi-steel.com

ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษา

  technicalservice@ssi-steel.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์

   ditsayakuls@ssi-steel.com