ติดต่อขอรับบริการ

ติดต่อขอรับบริการ

1

สามารถรับบริการติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตามที่อยู่ติดต่อ ดังนี้
ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 ถ.สุรศักดิ์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 662 630 0280-6, 662 238 3063-82 Ext. 1266
โทรสาร : 662 630 0287
อีเมล์ : technicalservice@ssi-steel.com

2

ศูนย์ฯ พิจารณาคำร้องและแจ้งรายละเอียดกลับให้ทราบ

3

ศูนย์ฯ จัดหาและดำเนินการตามที่ได้รับการร้องขอ

4

ศูนย์ฯ จัดทำบันทึกประวัติการดำเนินการเพื่อประเมินผลการให้บริการ