นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กกลางนํ้า ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี และกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบนํ้ำมันสูงสุด 1 ล้านตันต่อปี มียุทธศาสตร์หลักที่ 1 คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นที่มีมูลค่าเพิ่มพิเศษ (Innovated Premium Value Products)”