สอบถามข้อมูลนักลงทุน

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (662) 238-3063-82
โทรสาร (662) 236-8890, 236-8892

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม
อีเมล์: ir@ssi-steel.com