การสมัครและการติดต่อ

Slide #1
Slide #4
Slide #5
Slide #6
Slide #9
Slide #10

การสมัครและการติดต่อ

ตำแหน่งงานว่าง

https://app.sahaviriya-steel.com/careers/

สมัครงานทางอีเมล์

E-Mail: ssirecruit@ssi-steel.com

สมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

1.Scan QR code (ใบสมัครงาน)2.Link (ใบสมัครงาน)
>>ใบสมัครงาน<<

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ศูนย์สรรหากลุ่ม
สำนักงานกรุงเทพ
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 – 3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
 02-238-3063-82
โทรสาร :
 02-236-8890, 662 630 0287

สำนักงานโรงงาน 9 หมู่ 7 ถ. บ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ :
 032 – 691-403-5
โทรสาร :
 032 – 691-421