ร่วมงานกับเรา

Slide #1
Slide #2
Slide #3
Slide #4
Slide #5
Slide #6
Slide #7
Slide #8
Slide #9

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานทางเว็บไซต์

สมัครงานทางอีเมล์

E-Mail: hra@ssi-steel.com

สมัครงานด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย

Download ใบสมัคร

 ใบสมัคร

บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคและธุรการ

สำนักงานกรุงเทพ

28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2 – 3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-238-3063-82

โทรสาร : 02-236-8890, 662 630 0287

สำนักงานโรงงาน

9 หมู่ 7 ถ. บ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ : 032 – 691-403-5

โทรสาร : 032 – 691-421