มาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย


มอก. 528-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป

 มอก. 1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

 มอก. 1499-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

 มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล

 มอก. 1735-2563 เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ

 มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

 มอก. 1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

 มอก. 2011-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

 มอก. 2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซ

 มอก. 2982-2562 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านการกัดกร่อนในบรรยากาศ สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาเลเซีย


 JIS G 3113:2018 Hot-rolled steel plates, sheet and strip for automobile structural uses

 JIS G 3116:2013 Steel sheet, plates and strip for gas cylinders

 MS 1705:2003 Hot Rolled Carbon Steel Strip and Sheet of Commercial and Drawing Quality.

 MS 1768:2004 Hot Rolled Carbon Steel Strip for Pipe and Tube

 MS 2658:2016 Hot rolled steel floor plates

 MS EN 10025-2:2011 Hot rolled products of structural steels

 SAE J 403:2014 SAE Carbon Steel


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยุโรป


EN 10025-2 : 2004  European standard for hot-rolled structural steel


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสหราชอาณาจักร


 EN 10025-2 : 2004  European standard for hot-rolled structural steel


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการต่อเรือ


 Lloyd’s Register Marine and Shipping

 Det Norske Veritas