กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

Push Pull Pickling Line (PPPC)

HOT ROLLED COIL (เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน)

หนา1.20 – 6.50 มม.
กว้าง600 – 1,650 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน760 / 610 มม.

 

PAY OFF REEL (เครื่องคลี่), FLATTENER (เครื่องปรับสภาพผิว) และ ENTRY CROP SHEAR (เครื่องตัดหัวทางเข้า)

ก่อนจะผ่านกระบวนการปรับผิวและเคลือบน้ำมัน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จะถูกตัดสายรัดและคลี่ออกเป็นเหล็กแผ่นบาง (Strip) และปรับแต่งสภาพคุณภาพ ผิวให้เรียบก่อนตัดหัวเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

STITCHER (เครื่องต่อม้วน) และ NOTCHER (เครื่องตัดมุม)

เครื่องต่อม้วนทำหน้าที่ต่อเหล็กแผ่นบางของม้วนก่อนหน้าเข้าด้วยกันกับม้วนที่ถูกป้อนถัดมาให้ติดกัน เหล็กแผ่นบางจะถูกตัดขอบให้เว้าตรงบริเวณก่อนและหลังรอยย้ำ ในกรณีที่ผ่านเครื่องตัดขอบ สำหรับเหล็กม้วนที่มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร ซึ่งเกินความสามารถในการย้ำต่อและตัดขอบ จะต้องผ่านการผลิตทีละม้วน

TENSION LEVELER (เครื่องดึงผิวเรียบ)

หลังจากผ่านการย้ำต่อและเว้าขอบแล้ว เหล็กแผ่นบางที่มีความหนาตั้งแต่ 1.20 – 4.00 มิลลิเมตร จะผ่านเข้าสู่กระบวนการปรับสภาพความเรียบที่เครื่องดึงผิวเรียบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการล้างผิว สำหรับเหล็กแผ่นบางที่มีความหนามากกว่า 4 มิลลิเมตร จะวิ่งตรงเข้าสู่กระบวนการล้างผิวได้ทันที

PICKLING TANK (ถังกรด)

เหล็กแผ่นบางที่มีผิวเรียบแล้วจะถูกนำมากำจัดสนิม (Oxide) ที่เกาะอยู่บนผิวเหล็กด้วยกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) ในถังกรดจำนวน 4 ถัง ที่มีความเข้มข้นต่างกัน จากถังที่หนึ่งมีความเข้มข้นน้อยที่สุดไปจนถึงถังที่ห้ามีความเข้มข้นมากที่สุด ภายในถังกรดแต่ละถังจะมีลูกรีด (Squeegees Roll)  ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำกรดไหลตามการเคลื่อนที่ของเหล็กแผ่นบาง กรดที่ ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกนำไปทำการบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  ที่โรงบำบัดกรด (Acid Regeneration Plant) ส่วนไอกรดในกระบวนการล้างผิว จะถูกดูดไปที่เครื่อง Scrubber เพื่อดักจับกรดด้วยน้ำ ทำให้อากาศที่ออกจากระบบเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ปราศจากกรดเจือปน

RINSING TANK (ถังล้าง)

เหล็กแผ่นบางที่ออกจากถังกรดจะถูกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำที่ถังล้างจำนวน 5 ถัง โดยน้ำจะถูกส่งจากถังสุดท้ายไหลย้อนมายังถังแรก และถูกส่งต่อไปยังระบบบำบัดเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

AIR DRYER (เครื่องเป่าลมร้อน)

ต่อจากเครื่องล้าง เหล็กแผ่นบางจะถูกเป่าลมร้อนไล่คราบน้ำให้แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมขึ้นในภายหลัง

SIDE TRIMMER (เครื่องตัดขอบ) และ INSPECTION STATION (สถานีตรวจสอบคุณภาพ)

เครื่องปรับขอบจะตัดขอบเหล็กแผ่นบางให้ได้ความกว้างตามความต้องการของลูกค้า ก่อนที่จะผ่านสู่สถานีตรวจสอบคุณภาพผิวทั้งด้านบนและด้านล่างของเหล็กแผ่น

ELECTROSTATIC OILER (เครื่องเคลือบน้ำมัน)

เหล็กแผ่นบางที่ผ่านการล้างผิว ตัดขอบและตรวจสอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการเคลือบน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยการพ่นน้ำมันที่มีการจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการแตกตัวเป็นละอองไปจับกับผิวเหล็กและควบคุมปริมาณน้ำหนักของน้ำมันให้สม่ำเสมอ

EXIT CROP SHEAR (เครื่องตัดแบ่ง) และ EXIT MANDREL (เครื่องม้วน)

เหล็กแผ่นบางจะถูกตัดแบ่ง ม้วนเก็บ รัดสาย (Strap) ก่อนชั่งน้ำหนักและจัดห่อสวยงาม พร้อมส่งให้กับลูกค้าต่อไป

HOT ROLLED COIL PICKLED AND OILED (เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ประเภทผิวและเคลือบน้ำมัน)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน508 / 610 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก915 – 2,150 มม.