เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชั้นคุณภาพ

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับใช้งานทั่วไป

ซึ่งเป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานท่อเหล็กต่าง ๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล

TIS 528:HR1, HR2, HR3, HR4
JIS G3131:SPHC, SPHD, SPHE
DIN 1614:St22, St23, St24
SAE J403:SAE 1006-1012
AISI:AISI 1006-1012
ASTM:A1011CS, A1011DS
BS 1449:HR1, HR2, HR3, HR4
EN 10111:DD11, DD12, DD13, DD14
AS/NZS 1594:HA1, HA3, HA4N, HA1006, HA1010

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับงานท่อชุบสังกะสี

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรองรับเชื่อมและดัดโค้งจึงเหมาะสำหรับการผลิตท่อเหล็กโดยเฉพาะ ได้แก่ ท่อเหล็กทั่วไป ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างต่าง ๆ

ชั้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล

TIS 1735:SPHT-1, 2, 3, 4
JIS G3132:SPHT-1, 2, 3, 4

หมายเหตุ: ชั้นคุณภาพสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นจะถูกกำหนดแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละผู้ผลิต

ลักษณะบรรจุภัณฑ์

General

 
 
 
Export
 

กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

เอสเอสไอสามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยกำลังการ ผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี และเป็นกำลังการผลิตที่สูง ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรรมวิธีการผลิตเหล็ก แผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอเริ่มจากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่มีคุณภาพ น้ำหนักตั้งแต่ 5 – 32 ตัน และมีความ หนาตั้งแต่ 160-250 มิลลิเมตร เข้าเตาเผาให้ได้อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส แล้วผ่านกระบวนการรีดและม้วนให้ได้ เหล็กแผ่นที่มีความหนาตั้ง แต่ 1.2 – 13.0 มิลลิเมตร และความกว้างตั้งแต่ 750 – 1,550 มิลลิเมตร และครอบคลุมทุกระดับมาตรฐานคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการในแต่ละประเภทของลูกค้า โรงงานของเอส เอสไอใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนได้บางถึง 1.2 มิลลิเมตร กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอเป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตเหล็กทรงแบนครบวงจร (Integrated Mill of Flat Steel) โดยกระบวนการผลิตแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ

Hot Strip Mill (HSM)

Hot Strip Mill (HSM)

Hot Finishing Line เป็นกระบวนการผลิตเพิ่มเติมโดยวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า หรือตัดแบ่งให้มีน้ำหนักตามที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งเป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพของผิวและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรของ Hot Finishing Line ประกอบด้วย