บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ถือเป็นบริษัทในเครือของเอสเอสไอ ด้วยเงินลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท หรือประมาณ 55 ล้าน เหรียญสหรัฐ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ท่าเรือพาณิชย์สากลของ PPC ถือเป็นท่าเรือที่มีร่องน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ให้บริการท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กของโครงการต่างๆ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือแก่บุคคลภายนอกด้วย

ท่าเรือหลัก( Main berth )

เริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 450 เมตรระดับน้ำลึก 15 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 60,000 – 100,000 DWT ได้คราวละ 2 ลำ

ท่าเรือรอง( Second berth )

เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ระดับน้ำลึก 8-11 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 20,000 DWTได้คราวละ 2 ลำ

ขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ

  • ให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือสหวิริยา บางสะพาน
  • ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศและเรือชายฝั่งทุกชนิด
  • ให้บริการท่าเทียบเรือ
  • ให้บริการฝากเก็บสินค้าในโรงพักสินค้าและคลัง สินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

ท่าเรือประจวบได้ลงทุนนำเทคโนโลยีการกั้นคลื่น (Breakwaters) จากประเทศฝรั่งเศสมาใช้ โดยนำ คอนกรีต Accropode ® วางเรียงสานต่อกันเพื่อ กั้นคลื่นแทนการใช้หินจากธรรมชาติ