ผลิตภัณฑ์และการผลิต

ผลิตภัณฑ์และการผลิต

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

 โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอมี กำลังผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 2.4 ล้านตันต่อปี และเพิ่มเป็น 4 ล้านตันต่อปีในปี 2548 นับเป็น กำลังการผลิตที่มากที่สุดในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย มุ่งผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมาตรฐานสูง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง ความต้องการหลากหลายแบบของกลุ่มลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

 
เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ISO9001:2000, ISO/TS16949:2002, ISO/IEC17025:2005 และการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย ISO 14001:2004 และ TIS18001:1999 เพื่อตอบสนองความต้องการใน ทุกระดับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เอสเอสไอได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมันด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 1,000,000 ตันต่อปี ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตเดียวกันกับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ณ.อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์