ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน

ผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอ ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมายทั่วประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก ถังแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน พร้อมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนั้นยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งนำไปใช้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ