SSI มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรอ.มอบรางวัลอุตฯเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

‘ใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน’ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม” ระดับ Gold Plus Award จากนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำโครงการต่างๆ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนรอบข้างและสังคม นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 13 กันยายน 2566