เอสเอสไอใส่ใจอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ สสปท.มอบรางวัล Zero Accident ระดับทอง

นายสมัย โชติสกุล…

SSI มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรอ.มอบรางวัลอุตฯเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

‘ใส่ใจสังคม ชุมช…

เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero Emissions

นายมนินทร์ อินทร…

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม-เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เอสเอสไอคว้าใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

นายนาวา จันทนสุร…

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอา…

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน

บริษัท สหวิริยาส…

เอสเอสไอเปิดอาคารสำนักงานรักษ์โลกผลงานหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง

นายวิน วิริยประไ…

เหล็กแผ่นรีดร้อนP/Oเอสเอสไอรักษ์โลก อบก.รับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

มุ่งมั่นดำเนินธุ…

เอสเอสไอ-รฟท.เปิดทดลองขนส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทางราง

ตอบสนองนโยบายขนส…