SSI รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น แก่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทในการรับมอบ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่องค์กรและผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน