SSI รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

พลอากาศเอกประจิน…

“เอสเอสไอรักษ์ชายหาด”

บริษัท สหวิริยาส…

“กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา”ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

กลุ่มเหล็กสหวิริ…

เอสเอสไอ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลัก การจัดการแข่งขัน “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา 2561”

นายยงยุทธ มลิทอง…

มอบทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการ SSI for Young Engineers ปี 1

นายนาวา จันทนสุร…

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “เติมความฝัน ปันความรู้”พัฒนาเยาวชนบางสะพานก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

กลุ่มเหล็กสหวิริ…

เอสเอสไอสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

นายผดุงศักดิ์ ปร…