เอสเอสไอประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มบริษัท มุ่งสู่องค์กรผู้นำและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

เอสเอสไอประกาศนโ…

SSIร่วมพันธมิตรจัดวิ่งฅนเหล็กเพื่อสังคม2023 รายได้ช่วยผู้ด้อยโอกาสรวม15ครั้ง37ล้านบาท

7 พันธมิตรกลุ่มอ…

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างยั่งยืน SSIรับรางวัลองค์กรต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี

บริษัท สหวิริยาส…

เอสเอสไอใส่ใจอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ สสปท.มอบรางวัล Zero Accident ระดับทอง

นายสมัย โชติสกุล…

SSI มุ่งมั่นรับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน กรอ.มอบรางวัลอุตฯเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม

‘ใส่ใจสังคม ชุมช…

เอสเอสไอคว้ารางวัลรองอันดับ 1 การจัดการพลังงานระดับอาเซียน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกสู่ Net Zero Emissions

นายมนินทร์ อินทร…

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม-เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เอสเอสไอคว้าใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

นายนาวา จันทนสุร…

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอา…

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน

บริษัท สหวิริยาส…