เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย คว้า2รางวัลอุตฯดีเด่น“เพิ่มผลผลิต-โลจิสติกส์”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสองรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และ 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567