ลดภาระค่าครองชีพประชาชนบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดตลาดสินค้าคนละครึ่ง

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา และผู้นำชุมชนอำเภอบางสะพาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จ่ายครึ่ง..กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง” เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยเปิดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ประกอบด้วย ไข่ไก่ เนื้อหมู น้ำมันพืช และข้าวสาร ในราคาจำหน่ายเพียงครึ่งเดียว และกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง (หนึ่งรายจำกัดการซื้อสูงสุดที่ 600 บาท) ทั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้