มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา2565 พัฒนาชุมชนบางสะพานยั่งยืนด้วยBCG Model

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) โดยภายในงานมีการนำเสนอผลสรุปการดำเนินธุรกิจและพัฒนาชุมชนตามแนวคิด BCG Model ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ทอล์คโชว์ BCG พิธีมอบกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลบางสะพาน การแสดงนิทรรศการจากชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนากับชุมชน รวมถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรม“จ่ายครึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง” กิจกรรมวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง หรือ plogging ชมการแสดงดนตรีสด ซึ่งมีผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบางสะพาน องค์กรภาคีข่าย ผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แสดงผลงานด้านความยั่งยืนกลุ่มเหล็กสหวิริยาและผลงานของเครือข่ายในพื้นที่ 2) สื่อสารกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ3)เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) และแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน ในอนาคต