กลุ่มเหล็กสหวิริยา-เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน จัดกิจกรรมวางซั้งกอคลองปากปิดเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานเพื่อความยั่งยืน โดยการวางซั้งกอจำนวน 5 จุดในทะเล ระยะ 3 กิโลเมตร บริเวณชายหาดคลองปากปิด ตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนใช้เป็นที่หลบภัย ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือเรือประมงขนาดใหญ่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประมงอำเภอบางสะพาน นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน ประธานเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม