SSIเอ็มโอยูPOSCO-TCSจัดหาวัตถุดิบธุรกิจท่อ เหล็กเคลือบสังกะสีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอและนาย ซอ ยอง กี ผู้บริหารสูงสุด บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ POSCO-TCS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง Supply of Low Carbon Eco-Friendly Galvanized Steel โดย POSCO-TCS จะเป็นผู้จัดหาเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงานและทรัพยากร หรือ Eco-Friendly Material  เพื่อเสริมความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับธุรกิจท่อของเอสเอสไอ และนับเป็นการผนึกกำลังสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารประภาวิทย์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 มีนาคม 2565