เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 10)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” ในส่วนของค่าออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาครเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย