กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสร้างโอกาสการศึกษาเยาวชนบางสะพาน มอบทุน 372 ทุนให้เยาวชน 21 โรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 21 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 233 ทุน มูลค่า 272,500 บาท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 ทุน มูลค่า 45,000 บาท นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังร่วมสมทบทุนการศึกษา (ส่วนตัว) เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้…เพื่อน้อง” จำนวน 121 ทุน มูลค่า 167,000 บาท รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 372 ทุน มูลค่าทุนรวม 834,500 บาท เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา