SSI มุ่งลดโลกร้อน รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ โดยดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Center of Environmental Excellence: CEE) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสผ่านการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้น บนผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อเหลี่ยม และเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภายในงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ