กลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนการเรียนระบบทวิภาคีจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจาก นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องในโอกาสที่เอสเอสไอและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์