เอสเอสไอทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานกลุ่มเอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 527 คน ร่วมกิจกรรมเอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด ปีที่ 8 โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงรวมกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายถวิล ฉันทาวรานุรักษ์ นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ชายหาดแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559