10 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 24ล้านบาท ปี 2560 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.38 ล้านบาท

ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017 (ครั้งที่ 10) ให้แก่ 21 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,380,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่ มูลนิธิ หน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 21 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 1,400 คน ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆนี้

กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัด 10 ครั้ง รวม 24 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท