เอสเอสไอรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016”

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต (ซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล “EIA Monitoring Awards 2016” จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในโอกาสที่โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเอสเอสไอที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่สามของโรงงานเอสเอสไอที่ได้รับรางวัลดังกล่าว พิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร