เอสเอสไอจัดประชุมแผนธุรกิจปี 2560 ‘Stronger SSI’

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดประชุมแผนธุรกิจประจำปีกลุ่มเอสเอสไอภายใต้แนวคิด ‘Stronger SSI’ การประชุมดังกล่าวนอกจากจะมีการเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่คือ “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจใหม่ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน” แล้ว คณะผู้บริหารแต่ละสายงานยังได้นำเสนอแผนงานธุรกิจสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2560 อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วม 180 คน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมปัตตาเวีย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์