เอสเอสไอรับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559

พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบ “รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” แก่นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559