3 บริษัทกลุ่มเอสเอสไอคว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจําปี 2558 (รางวัลต่อเนื่อง 5 ปี) จัดโดยกระทรวงแรงงาน แก่นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558
          ทั้งนี้บริษัทในกลุ่มเอสเอสไออีก 2 บริษัท ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) (รางวัลต่อเนื่อง 9 ปี) และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (รางวัลต่อเนื่อง 4 ปี) โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องสถานประกอบการที่มุ่งมั่นดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการ