เอสเอสไอคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเพิ่มผลผลิต

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบ รางวัลดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม มีความอุตสาหะวิริยะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557