เครือสหวิริยามอบทุนการศึกษาเยาวชนบางสะพานประจำปี 2557

เครือสหวิริยามอบทุนการศึกษาเยาวชนบางสะพานประจำปี 2557

เครือสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษาเครือสหวิริยาประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจาก 21 สถานศึกษาในเขต 4 ตำบลรอบบริเวณที่ตั้งบริษัทในเครือสหวิริยา คือ ต.แม่รำพึง ต.กำเนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และต.ธงชัย เพื่อสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่นที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาแต่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่ดีในอนาคต ซึ่งในปี2557 นี้ เครือสหวิริยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพาน จำนวน 199 ทุน มูลค่ารวม 496,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 191 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำนวน 4 ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ภายใต้ “โครงการครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู” จำนวน 4 ทุน โดยได้รับเกียรติจากนายสิริวุฒิ เหมทัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายเวรัชช์ ธาราสมบัติ นายอำเภอบางสะพาน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรม

นอกเหนือจากนี้ในปี2557 เครือสหวิริยาได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา ในการร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้ กิจกรรม “ทุนนี้..เพื่อน้อง” ซึ่งในปีนี้มีพนักงานบริษัทในเครือสหวิริยาแจ้งความจำนงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนบางสะพานจำนวน 36 ทุน รวมมูลค่า 40,500 บาท