โรงงานเอสเอสไอบางสะพานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทะลุ 30,000,000 ตัน

     โรงงานเอสเอสไอ บางสะพานประสบความสำเร็จในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสม 30 ล้านตัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 หลังจากเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2537 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง”ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของพนักงานของเราในการสร้างสรรค์ความสามารถในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นับเป็นความสำเร็จบริษัทแรกของบริษัทเหล็กของคนไทยและแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเหล็กไทยก้าวไกลมาเพียงใด และนับเป็นการยืนยันถึงความเชื่อของเราที่ว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้” ในประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผลิตเหล็ก แต่เราสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้โดยการผลิตสินค้าที่ดีและการทำงานอย่างหนัก” นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ กล่าว “ผมขอขอบคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จนี้” นาย วินกล่าว ทั้งนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2557 ปริมาณการใช้เหล็กของไทยจะอยู่ที่ 18 ล้านตันขยายตัวร้อยละ 2.4 จากปี 2556