นวัตกรรมเหล็กงานก่อสร้าง “SSI PostConnex” ผ่านหลักเกณฑ์กลางขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เอสเอสไอเผยสิ่งประดิษฐ์ “PostConnex” เสาท่อเหล็กที่ใช้ร่วมกับระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงหรือพื้นคอนกรีตท้องเรียบได้ผ่านหลักเกณฑ์กลางขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ชี้เป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ซ้ำใคร ก้าวข้ามสิ่งประดิษฐ์ในอดีตและประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ นวัตกรรมนี้ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ PostConnex นวัตกรรมเสาท่อเหล็กที่ใช้ร่วมกับระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงหรือพื้นคอนกรีตท้องเรียบ ได้ผ่านการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในขั้นตอนระหว่างประเทศตามระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร(Patent Cooperation Treaty International Phase : PCT International Phase) ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สามารถยื่นคำขอระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียว เพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งสนธิสัญญา และการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ผ่านระบบนี้ยังสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับสิทธิบัตรอีกด้วย ซึ่งด้วยผลการพิจารณาดังกล่าว พบว่า นวัตกรรม PostConnex นี้ เป็นนวัตกรรมที่ใหม่ไม่ซ้ำใคร (novelty) ก้าวข้ามสิ่งประดิษฐ์ในอดีต (inventive step) และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ (industrial applicability) [1] อันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาเพื่อจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศปลายทาง

นวัตกรรมเหล็กงานก่อสร้าง PostConnex เป็นระบบข้อต่อ หรือจุดต่อ (connection) ระหว่างเสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Steel Section, HSS) กับพื้นคอนกรีตอัดแรง (post-tensioned concrete slab) หรือพื้นคอนกรีตท้องเรียบหล่อในที่ (cast-in-place reinforced concrete slab) โดยเรียกให้เข้าใจโดยง่ายว่า “นวัตกรรมจุดต่อสำหรับพื้นคอนกรีตกับเสาท่อเหล็ก” โดยความพิเศษของนวัตกรรมนี้ คือ PostConnex ใช้ระบบเสาท่อเหล็กที่ผลิตสำเร็จมาจากโรงงานติดตั้งมาพร้อมชุดต่อประกอบ ที่ให้คุณภาพของงานก่อสร้างที่ดีด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาจากโรงงาน ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ด้วยไม่ต้องจัดวางผูกเหล็กเส้นที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับเสา ไม่ต้องทำไม้แบบ ไม่ต้องเทคอนกรีตเสา ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิผล และที่สำคัญคือ PostConnex สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น อาคารมีความโอ่โถง สถาปนิกและมัณฑนากรมีอิสระในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (developer) สามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เช่าหรือพื้นที่ขาย

สำหรับบริเวณหัวเสา (จุดต่อตัวผู้) ได้มีการออกแบบจุดต่อเพื่อรองรับพื้นคอนกรีตอัดแรง พร้อมทั้งยังเป็นตัวนำร่องสำหรับการต่อเสาโครงสร้างสำหรับชั้นต่อไปด้วย โดยจะทำให้สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ส่วนบริเวณโคนเสา (จุดต่อตัวเมีย) จะมีการทำจุดต่อไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งจุดต่อชุดนี้เราจะเรียกว่า อุปกรณ์ยึดโคนเสา ที่จะมีหน้าที่ในการประคองเสาในระหว่างขั้นตอนของการประกอบติดตั้ง โดยชุดจุดต่อทั้งหมดนี้ นอกจากจะสามารถอำนวยต่อการปรับระดับ (แกน z) พิกัด (แกน x และ y) ตลอดจนความตรงดิ่งของเสาได้แล้ว ยังถูกซ่อนอยู่ในพื้นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงหรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กท้องเรียบไม่อัดแรง ไม่กีดขวางสายตาและการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร แต่ยังคงความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้าง โดยคณะนักวิจัยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบการรับแรงในห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างจริง จำนวนกว่า 20 ตัวอย่าง ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์จากทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผลการทดสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระบบจุดต่อมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมกว่าที่ประมาณการไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ในทุกสถานการณ์

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดในเชิงวิชาการเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย http://www.ebookservicepro.com/showcase/EIT/bookshelf/

[1] ข้อมูลปรากฏใน International Preliminary report on patentability ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ตาม International application No.PCT/TH2021/000047