ใส่ใจโลก-ใส่ใจบ้านของเรา เอสเอสไอ–ชุมชนทำความสะอาดหาดแม่รำพึงวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง จำนวน 815 คน ร่วมกิจกรรมโครงการ “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงเป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


ในปี 2560 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้หัวข้อ“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” โดยกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าความงาม และความสำคัญของธรรมชาติ  ซึ่งเราต้องร่วมมือกันดูแลรักษาโลกนี้ให้น่าอยู่สืบไป