ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเป็นผู้ขาย

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเป็นผู้ขาย

การจัดส่งสินค้าเข้าไปยังบริเวณโรงงาน

การจัดส่งสินค้าที่สำนักงานใหญ่

ปรับปรุงข้อมูลของผู้ขาย

ตารางวางบิลปี 2558

Download

ใบสมัครผู้ขาย / Vendor Application

แบบตอบรับการโอนเงิน / Media Clearing

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง