เอสเอสไอเปิดอาคารสำนักงานรักษ์โลกผลงานหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ พร้อมคณะผู้บริหารร่วม เปิดอาคารสำนักงาน 2 โรงงานบางสะพาน และได้ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ปลูกต้นไม้มงคล บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาคารสำนักงาน 2 นี้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง (BDT) ของ SSI โครงสร้างของอาคารใช้เหล็กเกรดพิเศษจากโรงงานของเอสเอสไอรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและก่อสร้างของ BDT โดยตรง ออกแบบโดยคำนึงถึงการลดใช้พลังงาน และปัจจัยต่างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตัวอาคารมีช่องลมระบายความร้อนเพื่อลดการใช้พัดลมและเครื่องปรับอากาศ ด้านหน้าอาคารถูกออกแบบให้เปิดรับแสงด้านหน้าที่รับแสงแดดเพียงช่วงเช้า มีส่วนบังแสงแดดแต่แสงสว่างสามารถเข้าถึงด้านในของอาคาร โดยห้องบางห้องไม่ต้องใช้แสงจากไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้าง (BDT) ดำเนินธุรกิจรับออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย ตลอดจนเชี่ยวชาญด้านงานผลิต งานติดตั้ง งานตรวจสอบอาคาร ด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในการแปรรูปชิ้นส่วนของอาคารที่ได้มาตรฐาน