กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนาประมงยั่งยืน จัดเดิน-วิ่งเก็บขยะทะเลวันสิ่งแวดล้อมไทย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มประมงบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดงาน SSI Group 1st Plogging หาดแม่รำพึง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ บีซีจี โมเดล (BCG Model) โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คนร่วม เดิน–วิ่ง เก็บขยะชายหาด ทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึง ตั้งแต่ลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ถึง บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 6 กิโลเมตร หลังกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีในท้องถิ่น และมีการออกร้านขายสินค้าจากชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานเอกชนที่ประกอบกิจการบริเวณชายหาดแม่รำพึง โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี