ผู้ว่าการ รฟท. ติดตามเร่งรัดโครงการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างย่านสถานีรถไฟนาผักขวง อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณจุดเชื่อมต่อประแจและทางแยกสถานีนาผักขวง โครงการ SSI’s Distribution Hub (ด้านเหนือ) และ โครงการ SSI’s Logistic Terminal (ด้านใต้) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ช่วยลดปัญหาด้านการจราจรการขนส่งทางบก และยังเสริมศักยภาพระบบคมนาคมการขนส่งต่อเนื่อง (รถ เรือ รถไฟ) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายสินค้า และการใช้ประโยชน์ระบบขนส่งทางรางและ Container Yard (CY) สถานีนาผักขวง อันก่อให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมเป็นประตูเชื่อมต่อ EEC&SEC ของประเทศอีกด้วย