“เอสเอสไอ” ประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) เปิดเผยว่า โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเอสเอสไอบางสะพาน บรรลุยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมครบ 40 ล้านตัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในปี 2537 ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสะสมมากที่สุดในประเทศไทย การประสบความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานรวมถึงความไว้วางใจ และสนับสนุนด้วยดีเสมอมาของลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เอสเอสไอเชื่อมั่นว่าด้วยการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์บริษัท “เหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย” รวมถึงการสนับสนุนของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเหล็กไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน