โปรแกรมตรวจสอบการวางบิล

โปรแกรมตรวจสอบการวางบิล

เป็นระบบบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ supplierได้เข้ามาค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ในเบื้องต้นนี้เราขอให้บริการข้อมูลสำหรับการติดตามสถานะการวางบิลแก่ Supplier  

เข้าใช้งาน โปรแกรมตรวจสอบการวางบิล http://supplierportal.ssi-steel.com