แนะนำหน่วยงานจัดหา

แนะนำหน่วยงานจัดหา

สำนักจัดซื้อกลุ่มกรุงเทพ
รับผิดชอบงานจัดหาทั่วไป ในกลุ่มอะไหล่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ งานโครงการต่างๆ รวมถึงงานว่าจ้างบริการให้แก่บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบริษัทเวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง : อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :02-238-3063
โทรสาร : 02-236-7017

สำนักจัดซื้อกลุ่ม โรงงานบางสะพาน
รับผิดชอบงานจัดหาทั่วไป ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ งานโครงการต่างๆ รวมถึงงานว่าจ้างบริการ ให้แก่บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบริษัทเวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่ตั้ง : 9 หมู่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 032-691-403-4
โทรสาร : 032-691-416