ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

ภาวะอุตสาหกรรมและการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กโลกปี 2562

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (WSA) รายงานตัวเลขประมาณการผลิตเหล็กดิบของโลก (Crude Steel Production) ในปี 2562 อยู่ที่ 1,838 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 จากปี 2561 ซึ่งประเทศจีนยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คิดเป็นประมาณร้อยละ 54.07 ของปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด โดยประเทศจีนมีปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั้งสิ้น 994 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2562

ด้านราคาเหล็กในปี 2562 นั้น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน FOB China ปรับราคาเพิ่มขึ้นระดับ 480 – 536 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2562 มาอยู่ที่ระดับ 483 -531 ในไตรมาส 2/2562 และปรับราคาหดตัวระดับ 452- 510 และ 430 – 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไตรมาส 3/2562 และไตรมาส 4/2562 ตามลำดับ เช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน CFR East Asia Import ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2561 ระดับ 459 เป็น 470 ในไตรมาส 2/2561 และหดตัว ไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ระดับ 427 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 386 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 4/2561ตามลำดับ ราคาสินแร่เหล็ก CFR China ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 82 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 1/2561 มาอยู่ที่ระดับ 101, 102 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ตามลำดับ และลดลงใน ไตรมาส 4/2561มาอยู่ที่ระดับ 89 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2562

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศในปี 2562 มี Apparent Steel Supply อยู่ที่ 18.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย หรือ ISIT) และเมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า การบริโภคเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวลดลงร้อยละ 7.3 และการบริโภคเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7

ในปี 2562 ปริมาณการผลิตเหล็กในประเทศประมาณ 7.6 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน