อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ (กลาง) หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณจากนายรองเพชร บุญช่วยดี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”  โดยเอสเอสไอเป็นองค์กรนำร่องในการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target (SBT)) ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสบนพื้นฐานทาง Climate Science ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การจำกัดอุณหภูมิไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  รวมถึงมีแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง  โครงการดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา 

เอสเอสไอได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions” กับอบก.ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการเปลี่ยนถังดับเพลิงสีเขียว โครงการลดการใช้พลังงานเตาเผาด้วยการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มการสะท้อนรังสีความร้อนจากการเคลือบวัสดุทนไฟ (Refectory coating) และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหลอดไฟ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน  ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อเหลี่ยม ยังได้ผ่านการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จากอบก.ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย