กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกซัพพลายเออร์ สร้างห้องความดันลบรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลบางสะพาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยอำเภอบางสะพานเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลบางสะพาน จึงมีความต้องการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นการเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan ในการดูแลทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กลุ่มเหล็กสหวิริยา จึงร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ซึ่งผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการออกแบบห้องให้มีความดันต่ำกว่าภายนอก -5 Pascal มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 12-15 ACH (Air Change per Hour: ACH คือ จำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องที่แนะนำต่อหนึ่งชั่วโมง) และอากาศที่ถูกดูดออกจากห้องจะไหลผ่านแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) พร้อมฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนจะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอกอาคาร อากาศที่ถูกปล่อยออกมาจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ.

ห้องความดันลบนี้นับเป็นห้องที่ 3 ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุน โดยก่อนหน้านี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา สร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room)มอบให้รพ.บางสะพานแล้ว 2 ห้องคือห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม