เอสเอสไอรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2557

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มอบ “รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557” (EIA Monitoring Award 2014) แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้จัดการทั่วไป ด้านปฏิบัติการสายการผลิต เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเชิดชูสถานประกอบการที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557