Sahaviriya Steel Industries PLC

ซึ่งเป็นเหล็กที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประกอบหรือขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และงานท่อเหล็กต่าง ๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น

ผลิตภัณฑ์และการผลิต เหล็กในชีวิตประจำวัน

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.